Kiếm Tiền Ảo Tiền Điện Tử Online MMO4ME Bitcoin Crypto

loading...

Điều khoản sử dụng

Tất cả những người tham gia Diễn đàn MMO4ME phải tuân thủ Quy tắc ứng xử của chúng tôi, cả trực tuyến và trong các sự kiện trực tiếp được tổ chức và/hoặc liên kết với Diễn đàn MMO4ME .

Cam kết của chúng tôi

Vì lợi ích của việc thúc đẩy một môi trường cởi mở và thân thiện, chúng tôi với tư cách là người điều hành Diễn đàn MMO4ME cam kết giúp cho việc tham gia vào dự án và cộng đồng của chúng tôi trở thành trải nghiệm không bị quấy rối cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, kích thước cơ thể, khuyết tật, sắc tộc , nhận dạng và biểu hiện giới tính, mức độ kinh nghiệm, quốc tịch, ngoại hình cá nhân, chủng tộc, tôn giáo hoặc bản dạng và xu hướng tình dục.

Tiêu chuẩn của chúng tôi

Ví dụ về hành vi góp phần tạo ra môi trường tích cực bao gồm:

 • Sử dụng ngôn ngữ chào đón và hòa nhập
 • Tôn trọng các quan điểm và kinh nghiệm khác nhau
 • Đề cập đến mọi người bằng đại từ ưa thích của họ và sử dụng đại từ trung tính về giới tính khi không chắc chắn
 • Một cách duyên dáng chấp nhận những lời phê bình mang tính xây dựng
 • Tập trung vào những gì tốt nhất cho cộng đồng
 • Thể hiện sự đồng cảm với các thành viên khác trong cộng đồng

Ví dụ về hành vi không được chấp nhận của những người tham gia bao gồm:

 • Việc sử dụng ngôn ngữ hoặc hình ảnh khiêu dâm và sự chú ý hoặc tiến bộ về tình dục không được hoan nghênh
 • Trò đùa, bình luận xúc phạm/xúc phạm và các cuộc tấn công cá nhân hoặc chính trị
 • Quấy rối công khai hoặc riêng tư
 • Xuất bản thông tin cá nhân của người khác, chẳng hạn như địa chỉ thực hoặc điện tử, mà không có sự cho phép rõ ràng
 • Hành vi khác có thể được coi là không phù hợp một cách hợp lý trong môi trường chuyên nghiệp
 • Loại bỏ hoặc tấn công các yêu cầu hướng đến sự bao gồm

Chúng tôi cam kết ưu tiên sự an toàn của những người bị thiệt thòi hơn là sự thoải mái của những người có đặc quyền.

Chúng tôi sẽ không giải quyết các khiếu nại về:

 • Sự phân biệt đối sử, bao gồm phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính và phân biệt quốc gia, khu vực
 • Giao tiếp hợp lý về ranh giới, chẳng hạn như "để tôi yên", "biến đi" hoặc "Tôi không thảo luận điều này với bạn."
 • Ai đó từ chối giải thích hoặc tranh luận về các khái niệm công bằng xã hội
 • Những lời chỉ trích về hành vi phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, người theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, hoặc các hành vi hoặc giả định mang tính áp bức

Thực thi

Các vi phạm Quy tắc Ứng xử có thể được báo cáo bằng cách liên hệ với nhóm qua biểu mẫu báo cáo lạm dụng hoặc bằng cách gửi email tới hello@mmo4me.com.vn. Tất cả các báo cáo sẽ được xem xét và điều tra và sẽ đưa ra phản hồi được cho là cần thiết và phù hợp với hoàn cảnh. Các chi tiết khác về các chính sách thực thi cụ thể có thể được đăng riêng.

Người điều hành có quyền và trách nhiệm xóa nhận xét hoặc các đóng góp khác không phù hợp với Quy tắc ứng xử này hoặc đình chỉ tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ thành viên nào vì các hành vi khác mà họ cho là không phù hợp, đe dọa, xúc phạm hoặc có hại.

Cam kết cùng chung tay xây dựng một diễn đàn văn minh lịch sự. Thân ái!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode