Kiếm Tiền Ảo Tiền Điện Tử Online MMO4ME Bitcoin Crypto

loading...
Cover image for Hướng dẫn cài đặt Forem forum tiếng việt
Kiến Thức Quản Trị Mạng

Hướng dẫn cài đặt Forem forum tiếng việt

Khắc Nam
Đậu Khắc Nam
Updated on ・2 phút đọc

Forem được phát triển bởi cộng đồng dev.to các bạn có thể tham khảo thêm tại http://forem.com.

Đây là bản mmo4me đã việt hóa và chỉnh sửa giao diện demo : https://mmo4me.com.vn và không cá nhân hóa .

Cấu hình yêu cầu Vps ubuntu 20 trở lên:

  • Ram : 1GB
  • SSD : 20Gb
  • CPU : 1 core . Các bạn có thể Đăng ký tại Onet.vn với 120k/tháng hỗ trợ cài đặt miễn phí. yêu cầu tên miền phải trỏ về ip và thực hiện dưới quyền root. Các bạn có thể clone mã nguồn về và chỉnh sửa theo yêu cầu riêng :

https://github.com/khacnam/forem

wget https://raw.githubusercontent.com/khacnam/t2d/main/t2d.sh
chmod +x t2d.sh
./t2d.sh
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Các bước tiếp theo ở bên dưới .

Alt Text
Xong bước này các bạn vào địa chỉ ip của các bạn trên trình duyệt và điền ip và ssh vào để config dokku.
Alt Text

Alt TextAlt TextAlt TextAlt TextAlt TextAlt TextAlt TextAlt Text

Bình luận (0)