Kiếm Tiền Ảo Tiền Điện Tử Online MMO4ME Bitcoin Crypto

loading...

Chính sách bảo mật

Trang này thông báo cho bạn về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ được mô tả trong Chính sách Bảo mật này.

Chúng tôi không sử dụng Thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ hoặc bất kỳ lý do nào khác.

Thu thập và sử dụng thông tin

Trong khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm tên của bạn ("Thông tin Cá nhân").

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi không thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi ("Dữ liệu Nhật ký"). Dữ liệu Nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet ("IP") của máy tính của bạn, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, ngày giờ bạn truy cập, thời gian trên các trang đó và các trang khác số liệu thống kê.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba, chẳng hạn như Google Analytics để thu thập, theo dõi và phân tích loại thông tin này để tăng chức năng Dịch vụ của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có chính sách bảo mật của riêng họ giải quyết cách họ sử dụng thông tin đó.

Cookies

Cookies là các tệp có một lượng nhỏ dữ liệu, có thể bao gồm một số nhận dạng duy nhất ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được chuyển đến thiết bị của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ dữ liệu đăng nhập của bạn.

Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của mình từ chối tất cả cookie hoặc cho biết khi nào một cookies được gửi đi. Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt cung cấp thông tin về cách chấp nhận cookie, tắt cookie hoặc thông báo cho bạn khi nhận được cookies mới.

Nếu bạn không chấp nhận cookies, bạn có thể không sử dụng được một số tính năng của Dịch vụ của chúng tôi và chúng tôi khuyên bạn nên bật chúng.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba để hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi, cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ và / hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng.

Các bên thứ ba này không có quyền truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn

Giao dịch kinh doanh

Nếu UI Market tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản, Thông tin Cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một tài sản kinh doanh. Trong những trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi Thông tin Cá nhân của bạn được chuyển giao và / hoặc trở thành đối tượng của Chính sách Bảo mật khác.

Bảo vệ

Việc bảo mật Thông tin Cá nhân của bạn là quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi cố gắng thực hiện và duy trì các thủ tục và thực tiễn bảo mật hợp lý, được chấp nhận về mặt thương mại, phù hợp với bản chất của thông tin mà chúng tôi lưu trữ, để bảo vệ nó khỏi bị truy cập, phá hủy, sử dụng, sửa đổi trái phép , hoặc tiết lộ.

Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có phương thức truyền tải nào qua internet, hoặc phương thức lưu trữ điện tử là an toàn 100% và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của Thông tin cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Vì vậy, vui lòng không tải lên thông tin quan trọng trên hệ thống của chúng tôi

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được dẫn đến trang web của bên thứ ba đó. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn nên xem lại Chính sách Bảo mật của mọi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba.

Quyền riêng tư của trẻ em

Chỉ những người từ 18 tuổi trở lên mới có quyền truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi không liên quan đến bất kỳ ai dưới 13 tuổi ("Trẻ em").

Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn biết rằng Con bạn đã cung cấp Thông tin Cá nhân cho chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập Thông tin Cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự xác minh của sự đồng ý của cha mẹ, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình.

Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2020 và sẽ vẫn có hiệu lực ngoại trừ bất kỳ thay đổi nào trong các điều khoản của Chính sách trong tương lai, sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng trên trang này.

Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Bảo mật của mình bất kỳ lúc nào và bạn nên kiểm tra Chính sách Bảo mật này theo định kỳ. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi chúng tôi đăng bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư trên trang này sẽ cấu thành sự thừa nhận của bạn về các sửa đổi và bạn đồng ý tuân theo và bị ràng buộc bởi sửa đổi

Cam kết cùng chung tay xây dựng một diễn đàn văn minh lịch sự. Thân ái!
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode